Grade 11

Scroll downwards to view more contents. / තවත් විෂය කරුණු සඳහා පහළට යන්න.

කියවීමට ( Notes to Read) :-

 

 


පංති සටහන් ( Class Tutorials)

 

 

 


වීඩියෝ වැඩසටහන්  (Videos):-

source : රූපවාහිනි ජාතික පාසල වැඩසටහන


විෂය නිර්දේශය (Syllabus) :-

Syllabus 2016

2017-12-14_16-03-08


පසුගිය  වාර  විභාග  ප්‍රශ්න (School Past Papers) :-


අනුමාන ප්‍රශ්න (Model Papers):-

Paper 1

Paper 2

Paper 3

Paper 4

Paper 5

Paper 6


O/L ප්‍රශ්න පත්‍ර (O/L Past Papers):-

  1. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ -2009
  2. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ -2010
  3. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ -2013
  4. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ -2014