අමතර කරුණු

CLICK ON THE LINK TO OPEN OR DOWNLOAD / පහත ඕනෑම ලින්ක් එකක් මත ක්ලික් කරන්න

වීඩියෝ වැඩසටහන් සිංහලෙන් :-

උපුටාගැනීම : – e-thaksalawa වෙබ් අඩවිය.

වැඩිදුර වීඩියෝ වැඩසටහන් සදහා www.e-thaksalawa.moe.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න.


නිබන්ධන සටහන් :math-clip-art-for-middle-school-free-clipart-images-4

  1. වැට්යීම හා විද්‍යාත්මක අංකනය
  2. සුළු පොළිය
  3. ත්‍රිකෝණ
  4. සංඛ්‍යා රටා
  5. භාග
  6. ප්‍රතිශත

මෙම නිබන්ධන සටහන් අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.


කියවීමට හා විනෝදයට  :-


විෂය නිර්දේශය :-

2016-04-18_15-00-11