අමතර කරුණු

CLICK ON THE LINK TO OPEN OR DOWNLOAD / පහත ඕනෑම ලින්ක් එකක් මත ක්ලික් කරන්න

වීඩියෝ වැඩසටහන් සිංහලෙන් :-images

උපුටාගැනීම : – e-thaksalawa වෙබ් අඩවිය.

වැඩිදුර වීඩියෝ වැඩසටහන් සදහා www.e-thaksalawa.moe.gov.lk වෙත පිවිසෙන්න.


නිබන්ධන සටහන් :Untitled

  1. පූර්ණ සංඛ්‍යයා මත ගණිත කර්ම
  2. කාලය
  3. සමාන්තර සරල රේඛා
  4. සාධක හා ගුණාකාර

මෙම නිබන්ධන සටහන් අවසරයකින් තොරව වෙනත් වෙබ් පිටුවක හෝ වෙනත් කුමන ආකාරයක හෝ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිවල උපුටා පළ කිරීම සපුරා තහනම් වේ.


විෂය නිර්දේශය :-

2016-04-18_13-56-41

 

 For English medium and London O/L students visit www.eduelankaeng.wordpress.com